BÜTÜNLEME SAĞLAMLAŞTIRMA

Bütünleme tarihi taş yapılarda karşımıza çıkan önemli konservasyon restorasyon müdahalelerindendir. Bütünleme; özgün örneğe göre eksik olan bölümlerin tamamlanarak
bütünlük elde edilmesi olarak tanımlanır. Mimaride “bütünleme” ya da “reintegrasyon”; tek bir yapı ölçeğinden kent ve tekil yapı elemanı ölçeğini de kapsayan geniş bir kavramdır. Estetik, işlevsel ya da strüktürel kaygılar bütünleme müdahalelerine yön verir. Uygulama özgün malzeme ile yapılabildiği gibi farklı malzemeler kullanılarak da yapılabilir. Bu modül kapsamında taş yapılarda özgün malzeme ile bütünleme konusunda bilgiverilecektir.

ÜST

Call Now